Copyright

De website en content zijn in bezit van Linda Noordhuis. Gebruik van content, afbeelding en video’s zijn niet toegestaan zonder toestemming van Linda Noordhuis..

Disclaimer

De informatie op deze website en op producten en diensten van Linda Noordhuis is van algemene aard. Wijzigingen kunnen te allen tijde optreden in omstandigheden die de juistheid of volledigheid van de informatie kunnen beïnvloeden, dus terwijl Linda Noordhuis alle redelijke zorg heeft besteed aan het produceren van deze website, aanvaardt zij geen verantwoordelijkheid voor verlies, kosten of aansprakelijkheid die u mogelijk oploop, gebruiken of vertrouwen op de inhoud van deze website.

Je moet niet:

Gebruik of verspreiden van content van de website voor openbare of commerciële doeleinde, of maak inbreuk op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van Linda Noordhuis of haar licentiegevers, inclusief door het wijzigen of aanpassen van materiaal op deze site. Privacy Bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, omdat dit van fundamenteel belang is voor de manier waarop wij zaken doen. © Linda Noordhuis behandelt het aanhoudende vertrouwen dat onze klanten in ons hebben gesteld, zeer serieus. © Linda Noordhuis verstrekt geen persoonlijke informatie die via haar website aan derden wordt verstrekt.

Afbeeldingen

Afbeeldingen op de website zijn © Linda Noordhuis .

Vragen

Als er vragen zijn over één van de punten in deze disclaimer, neem dan hier contact op